TST Totaal Service Tuinbouw; Planning, onderhoud en reparatie

Totaal Service Tuinbouw is een dienstverlener voor de tuinbouw, met een breed scala aan diensten voor de reparatie, onderhoud en renovatie van kassen. Het brede dienstenaanbod wordt mooi afgerond met een compleet service plan waarbij preventief onderhoud en reparaties tijdig en met voorrang worden aangepakt.

De software die TST voor de planning van periodiek onderhoud en het administreren van reparaties al jaren gebruikte, was aan vernieuwing toe. Een moderne jas met nieuwe functionaliteiten toegespitst op de bedrijfsspecifieke wensen.

Samen met de klant is een uitgebreide analyse gedaan van de huidige software en gewenste en benodigde aanpassingen. Hierbij was onze kennis van kassen en tuinbouw een duidelijk voordeel. Uiteindelijk is er gekozen voor een systeem waarin gepland preventief onderhoud, storing administratie, medewerker- en busplanning en klantcommunicatie allemaal een plaats kregen. De nieuwe oplossing heeft voor de gebruikers een specifieke ervaring afhankelijk van hun rol; commercie, planning, administratie, monteur en klant krijgen allemaal alleen die functionaliteit en informatie te zien die van belang is voor het eigen werk. Zelfs een eigen app voor klanten in de appstore en geïntegreerde elektronische handtekeningen op werkbonnen ontbreken niet.

De nieuwe oplossing sluit naadloos aan bij de bedrijfsprocessen van TST en geeft het bedrijf de mogelijkheid om zowel nieuwe als bestaande klanten met steeds ontwikkelende diensten en kwaliteitseisen te ondersteunen, nu en in de toekomst.