klantcase Vyverberg

optimale energieprofielen glastuinbouw

Vyverberg stelt energieprofielen voor glastuinbouw op. Een energieprofiel geeft een glastuinder volledig inzicht in het energiegebruik van de gehele installatie en gebouwen. Zeker met de stijgende energieprijzen kan voor iedere situatie de optimale mix van voorzieningen worden bepaald.

Naast bekende bronnen als zonne- en windenergie, bio-installaties, warmtekrachtkoppeling (WKK), geothermie of een gasgestookte ketel, zijn er nu ook innovatieve bronnen als een warmtepomp (water/water/lucht), warmte en koude installaties en energieopwekking uit belendende sloten beschikbaar.

Vorige casevolgende case

 Details Vyverberg no-code oplossing

Systeem Modellering voor het optimale energieprofiel voor glastuinbouw.

De uitdaging

De glastuinbouw in Nederland is erg professioneel en energiebewust. Bedrijven met kassen van vele hectares zijn geen uitzondering. Inzicht krijgen in de energiehuishouding in lijn met de groeiverwachtingen van de gewassen is zeer complex. De noodzaak voor dit inzicht, vanuit milieubewustzijn en de stijgende energieprijzen, is erg hoog.

De no-code oplossing

Samen met de specialisten van Vyverberg is een zeer complex rekenmodel ontwikkeld welke het energieprofiel van willekeurige glastuinbouwbedrijven kan bepalen. Dit omvat duizenden afhankelijkheden welke in het energieprofiel moeten worden doorgerekend. De expertise van Vyverberg is gemodelleerd en de wijze waarop het model moet worden gevoed is vertaald naar de juiste processtappen. Een sterk staaltje samenwerking.

Resultaat no-code energieprofiel oplossing

  • een generiek model voor energie modellering
  • energieprofielen voor alle typen glastuinbouw 
  • complexe modellering
  • korte doorlooptijd opstellen energieprofiel
  • zeer uitgebreide rapportage
  • eenvoudig in gebruik
  • overal beschikbaar
  • basis voor groei
Efficiëntie Kosten Doorlooptijd
+++++ —- 14 weken

Te mooi om waar te zijn?

"the proof of the pudding is in the eating"

Neem contact op en we tonen aan dat we ook uw bedrijfsapplicaties kostenefficiënt kunnen optimaliseren.

Oude Liermolenweg 1
2678 MN De LIER

+31 174 40 48 40 
info@tentwentysolutions.com

contact

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.